Zveme vás na konferenci 26.11.2021

Srdečně všechny zveme na námi pořádanou konferenci s titulem Přírodní a duchovní zdroje psychického zdraví, harmonie a růstu (konference a sebezkušenost s příměsí genia loci staré Káznice), která se uskuteční 26. listopadu 2021 od 14h na Bratislavské 68 v Brně. Akce je určena jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost – zkrátka pro všechny, které toto téma zajímá.

Prožívání psychických obtíží různého typu a intenzity se stává nyní v době (post)pandemické celospolečenským tématem. Čas krize s příležitostmi, které s sebou přináší, je však také cenným obdobím, kdy jsme ochotni více než kdy jindy zpozornět a zcitlivět se pro vnímání hlubších souvislostí, které ovlivňují a formují náš život. Jsme připraveni lépe prozkoumat zdroje, na kterých závisí náš pocit bezpečí, prožitek smysluplnosti života, schopnost prožívat radost.

Ve formátu malé konference prozkoumáme některé aspekty, zkušenosti i formy práce s přírodními i spirituálními zdroji v našich životech, pozornost věnujeme i širší environmentální perspektivě. Základ programu budou tvořit krátké i delší prezentace odborníků přinášející vědecký, akademický, ale i ryze praktický pohled založený na sebezkušenosti. Genius loci unikátního prostoru barokní Káznice bude možné zažít v krátké prohlídce prostor doplněné uměleckým překvapením.

Po skončení konferenční části mohou zájemci zhlédnout divadelní inscenaci Tvůj Jan, inspirovanou životem a dílem básníka Jana Zahradníčka, který byl právě v Káznici vězněn. Site specific inscenace umístěná v robotárně spojila v přípravě tvůrce z několika brněnských profesionálních scén.

Program konference:
14.00  Uvítání v Káznici – Pavel Strašák
14.15   Kam se poděla duše světa? – Martin Nawrath
14.30  Jak neshořet spolu se světem – Jakub Černý, Lucie Čemová
15.30  Štěstí a neuroplasticita: životní spokojenost je dovednost – Miroslav Světlák
16.30  Překvapení v kapli
17.00  Duše v pohybu těla – Miloslava Hazuchová
17.30  Mé místo mezi /s „věcmi všemi“ – Kateřina Fojtíková
18.00 Rituál na vyrovnání dávání a příjmání ve vztahu k přírodě

Podrobnosti o programu lze najít na pozvánce (viz níže ve formátu pdf) či na facebooku akce: https://fb.me/e/17x1zOzpk

Po skončení konferenční části mohou zájemci zhlédnout od 19.00 divadelní inscenaci Tvůj Jan. Více info k inscenaci zde: https://fb.me/e/1pOQTTLHF

Vstupné:

400,- Kč – kompletní program včetně divadelní inscenace Tvůj Jan
300,- Kč – pouze konferenční část
150,- Kč – pouze inscenace Tvůj Jan bez účasti na konferenci

Na akci je nutná rezervace na tel. 601 327 803 nebo na emailu: Centrum.platan@tripitaka.cz

Akce proběhne v režimu opatření v rámci covid 19 platných v den konání. Při rezervaci bude vyžádán kontakt na účastníky, kteří tak budou v případě potřeby adresně informováni o změnách. Akce je určena maximálně pro 40 účastníků.

Konference Centrum Platan pozvánka