Svépomocná skupina zaměřená na sexuální / vztahové násilí od 19.9.

Od 19.9. se bude v Centru Platan každý týden v pondělky od 16:30 scházet svépomocná skupina pro ženy nad 15 let se zkušeností se sexuálním / vztahovým násilím. Skupina je bezplatná, na každém setkání je přítomna psycholožka/terapeutka Viera Soldánová. Velikost skupiny je plánována na 5-15 osob, dle počtu zájemkyň. Nejedná se o terapeutickou skupinu, avšak některé prvky v setkávání svépomocných skupin mohou také působit podpůrně a terapeuticky.

Co vám může přinést účast na svépomocné skupině?
Jedná se o setkání se ženami, které sdílí podobnou zkušenost v určité oblasti (náročné situace, psychické potíže) a chtějí o ní mluvit s ostatními. Je to prostor, kde je možné se vzájemně podporovat a sdílet zkušenosti, jak nápomocné, tak tíživé. Na skupině mají účastnice možnost získávat naději a nový náhled na potíže, se kterými se potýkají, a hledat společně způsoby, jak nalézat cestu ven z obtížného období. Chceme nabídnout bezpečné místo, kde je možné mluvit i o věcech, o kterých je jinde obtížné mluvit. Lze očekávat i určitou formu pochopení, kterou mají ženy s podobnou zkušeností, i když i v takto laděné skupině se mohou objevit ženy s různými příběhy a názory, a zkušenost tak nemusí být v každém ohledu podobná. Pestrost zkušeností s některými podobnostmi však může současně napomáhat novému pohledu na možné řešení situace a nový náhled jak na život s potížemi, tak na možnosti zotavení.

Pokud se chcete setkání účastnit, dejte nám prosím vědět na centrum.platan@tripitaka.cz, 601 327 803 nebo zprávou pro facebookovou stránku Centra Platan. Odkaz na fb událost: https://fb.me/e/2bgNUW8XU