Otvíráme 2 svépomocné skupiny (úzkosti a ženy s ADHD) – začátek 14. a 20.9.!

Na základě výsledků hlasování nabízíme od září 2 otevřené svépomocné skupiny:

  • ÚZKOSTI, PANIKA, NADMĚRNÉ OBAVY – pravidelně každou středu od 18.00 do 19:30 (kromě státních svátků) – začátek 14.9., konec 21.12. 
  • ŽENY S ADHD – úterý 1x za 14 dní od 18:00 do 19:30 – začátek 20.9., další termíny: 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. 29.11., 13.12.2022

 

Co vám může přinést účast na svépomocné skupině?

Jedná se o setkání s lidmi, kteří sdílí podobnou zkušenost v určité oblasti (náročné situace, psychické potíže) a chtějí o ní mluvit s ostatními. Je to prostor, kde je možné se vzájemně podporovat a sdílet zkušenosti, jak nápomocné, tak tíživé. Na skupině mají účastníci možnost získávat naději a nový náhled na potíže, se kterými se potýkají, a hledat společně způsoby, jak nalézat cestu ven z obtížného období.

Chceme nabídnout bezpečné místo, kde je možné mluvit i o věcech, o kterých je jinde obtížné mluvit. Lze očekávat i určitou formu pochopení, kterou mají lidé s podobnou zkušeností, i když i v takto laděné skupině se mohou objevit lidé s různými příběhy a názory, a zkušenost tak nemusí být v každém ohledu podobná. Pestrost zkušeností s některými podobnostmi však může současně napomáhat novému pohledu na možné řešení situace a nový náhled jak na život s potížemi, tak na možnosti zotavení.

Jak konkrétně budou skupiny probíhat a za jakých podmínek?

Konat se budou pravidelně od začátku září každý týden vždy osobně na Bratislavské 68 v Brně v prostorách Centra Platan. V případě výrazného zhoršení epidemiologické situace se setkávání přesune do online podoby. Setkání budou otevřená, je tedy možné se účastnit nepravidelně, doporučujeme však chodit dle možností opakovaně, aby skupina měla možnost vytvořit si stabilní základ. Délka trvání 1 skupiny bude vždy 90 minut. Účast je pro zájemce/zájemkyně je bezplatná po celou dobu díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu. Mlčenlivost o všem, co se na skupině řekne, je na skupině pravidlem.

Velikost skupiny je plánována na 6-12 osob, dle počtu zájemců/zájemkyň. Nejedná se o terapeutickou skupinu, avšak některé prvky v setkávání svépomocných skupin mohou také působit podpůrně a terapeuticky. Skupiny se bude účastnit za Centrum Platan ve facilitační roli vždy 1 psycholožka/terapeutka nebo psycholog/terapeut (u skupiny pro ženy s ADHD vždy žena).