Náš tým

Mgr. David Oplatek

Vystudoval jsem obor sociální práce a politika na FSS MU v Brně. Jsem odborným garantem projektu a vedoucím týmu. Kromě toho mám na starost komunitní sociální práci a poradenství centra Platan. Profesní dráhu jsem začínal jako terénní sociální pracovník v romském středisku Drom. Pracoval jsem jako lokální konzultant vládní Agentury pro sociální začleňování a před tím, než jsem zakotvil v Tripitace, jsem šest let vedl Občanskou poradnu Brno. Mou srdcovou záležitostí je oblast tzv. brněnského Bronxu a historický objekt Káznice, který stojí v jeho středu. S přáteli se snažíme jej postupně oživovat. V Káznici se nachází i prostory Centra Platan.

Mgr. Lucie Želinská

Vystudovala jsem psychologii na FSS MU se zaměřením na psychoterapii a klinickou psychologii. Dlouhodobě se zajímám o témata destigmatizace, humanizace psychiatrie a prevence v oblasti duševního zdraví. V minulosti jsem se podílela na kampani Nevypusť duši, působila v Internetové poradně MU a vedla školení v oblasti sebedůvěry pro žáky ZŠ. V rámci dobrovolnictví jsem vedla arteterapeutická setkání na PK FN Brno či aktivity v domově seniorů, krátce jsem také působila v oblasti náboru zaměstnanců. Aktuálně jsem frekventantkou terapeutického výcviku (Na řešení orientovaný přístup, Dalet), při práci je mi blízké zapojovat i prvky z dalších terapeutických směrů podle individuality daného člověka.

Mgr. Viera Soldánová

Jsem psycholožka, terapeutka, ale i máma dvou malých dětí, manželka, dcera, sestra. Mám zkušenosti s širokým spektrem témat, dospělými i dětskými klienty, párovou i rodinnou terapií. Pracuji přístupem orientovaným na řešení (Solution Focused), a proto se budu víc zajímat o váš cíl a změnu, kterých byste rád/a dosáhl/a, než problém a jeho příčinu, které vás do terapie přivedly. Nepřináším "ověřené rady a postupy", protože nevěřím, že něco jako univerzální rada vůbec existuje. Místo toho budeme spolu hledat to, co pomůže právě vám.

Mgr. Pavel Strašák

Jsem vzděláním psycholog a terapeut s výcvikem v Gestalt přístupu. Je mi blízká i pozice logoterapie, vítám obohacení východními myšlenkovými směry, které respektují individualitu, ale neopomíjí provázanost každého z nás s druhými i s prostředím. Na katedře psychologie a psychosomatiky LF MU realizuji sebezkušenostní a simulační programy, spolupracuji také s DD Dagmar. Převážnou část života kombinuji psychologii a umění či organizaci kulturních aktivit ve vzájemně se doplňujícím mixu. Káznici jsem "objevil" před lety jako pusté místo s obrovským geniem loci a ponurou historií a jsem rád, že mohu přispívat k jejímu oživení. Kromě režie několika divadelních inscenací, tam vedu divadelní skupinu, inicioval jsem a vedu umělecké projekty a festivaly jako Ghettofest, Básníci v Káznici, faktor K. aj. Centrum Platan je dalším z těchto projektů, které mi dávají smysl a přináší radost.

Mgr. et MgA. Kateřina Tmějová

Vystudovala jsem Učitelství VV pro umělecké a střední školy na Univerzitě Palackého v Olomouci a Fakultu výtvarných umění v Brně. Kromě samostatné umělecké práce jsem dlouho pracovala v módní oblasti. V HM jsem spoluzaložila odbory. Aktuálně pracuji v sociálním obchodě Restart na Veveří v Brně, který je tréninkovým místem pro mladé lidi, jejichž snaha sehnat si práci a postarat se sami o sebe je nějakým způsobem snížena či narušena. Společně s klienty a spolupracujícími designéry tvoříme autorskou módní značku Naostro. V rámci Restartu jsem společně s Magdalenou Rausovou otevřela sítotiskovou dílnu a módní rukodílnu, která je otevřena i klientům Centra Platan.

Magdalena Rausová

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu a na univerzitě psychologii. V Centru Platan vedu spolu s Kateřinou Tmějovou Módní rukodílnu a v rámci Tripitaky pracuji také na pozici kariérní a rozvojové poradkyně v projektu Restart. Mým dalším zaměstnáním je práce v dětské skupině, kde se také věnujeme různým tvořivým činnostem. Výtvarné a rukodělné činnosti jsem se věnovala v rámci studia na střední škole a ve volném čase. Nejčastěji se zaměřuji na zpracování zbytků materiálů nebo zhodnocení odpadových materiálů. Zajímám se o pomalou módu, recyklaci, upcyklaci, swap, přidanou hodnotu věcí, věci s příběhem, spravedlivé podmínky vzniku oblečení a módních doplňků a o home-made výrobu.

Mgr. Martina Čichoňová

Vystudovala jsem historii a český jazyk na Filozofické fakultě MU. V Centru Platan vedu literární dílnu, kde se různými tvůrčími přístupy snažíme probudit a rozproudit naši fantazii. Dříve jsem pracovala v oblasti lidských práv a v různých neziskových projektech. Věnuji se svým dětem, koni, zahradě, včelám a organizaci kulturních aktivit v Brně.

Janča Klímová

Jsem ajťačka a obecně technicky zdatná žena. DIY (udělej si sám) aktivity mě vždycky táhly a postupně mi doma vyrostlo poměrně dobře vybavené hobby zázemí pro práci se dřevem a do menší míry i kovem. Miluji vůni dřeva a pocit zadostiučinění z vlastního výrobku i únavu po fyzické práci v dílně nebo na zahradě. V Centru Platan vedu Sdílnu, kde pracujeme se dřevem a příležitostně workshopy s DIY tématy. Mimoto jsem součástí LGBT a dalších menšinových komunit, takže tolerance a pochopení pro různorodé životní náhledy, vášně a zkušenosti je mi ryze vlastní.