Nabídka svépomocných skupin (září-prosinec 2022)

Od září plánujeme otevřít 1-3 svépomocné skupiny na téma/témata, o které bude největší zájem. Skupiny se budou scházet každý týden na Bratislavské 68 v Brně, účast je bezplatná (hrazeno z fondu EU). Pokud vás zajímá nějaké téma a rád/a byste se takové skupiny účastnila, klikněte prosím na tomto odkazu s dotazníkem na čas, ve kterém byste se skupiny mohl/a účastnit (lze zvolit i více časů, pokud vám jich vyhovuje více). Skupinu mohou navštěvovat jak ti, kteří u nás v centru ještě nikdy nebyli, tak ti, kteří už u nás někdy na nějakou z aktivit docházeli. Více informací na níže uvedeném odkazu. Nabízená témata jsou:

– Úzkosti, panika, nadměrné obavy
– Zvládání nároků a problémů v mateřství
– Zvládání studia na VŠ/VOŠ
– Partnerské/vztahové násilí (domácí, sexuální) – skupina pro ženy
– Ženská skupina (na setkání jsou přítomny pouze ženy)
– Depresivní stavy
– Dospělé ženy s ADHD