Možnosti psychologické podpory ve vztahu k situaci na Ukrajině

Pokud cítíte, že byste potřebovali okamžitou podporu pro sebe nebo někoho známého, dáváme zde k dispozici odkaz na možnosti psychologické pomoci pro lidi, které zasahuje situace na Ukrajině. Prosíme i o případné předání informace tam, kde by mohla být relevantní. V našem centru aktuálně možnost akutní psychologické či psychiatrické péče nenabízíme.

Velmi užitečný a aktualizovaný přehled konkrétních poskytovatelů pomoci je dostupný na https://uapomocvkrizi.cz/uzitecne-kontakty/ (krizové linky, psychoterapeutická pomoc) – všechny uvedené nabídky jsou zdarma, po rozkliknutí odkazu se lze dostat k podrobnostem nabídek (pro koho, časová dostupnost, počet možných sezení, …).

Безкоштовна терапія для людей, які страждають від ситуації в Україні:  https://uapomocvkrizi.cz/uzitecne-kontakty/