Bezplatné psychologické konzultace online

Aktuální situace může být psychicky náročná pro mnoho lidí, kteří by psychologickou podporu potřebovali, ale z nejrůznějších důvodů je pro ně momentálně nedostupná. Rozhodli jsme se proto nabídnout své kapacity pro účely online psychologických konzultací, které jsou poskytovány bezplatně.

Příklady potíží, se kterými se na nás můžete obrátit:
Chci probrat, jak zvládnout stresové období či zhoršení psychického stavu
Potřebuji poradit, jak přečkat nutnost dlouhodobého pobytu doma
Chci probrat pocity samoty a izolace
Mám obavy a úzkosti z aktuální situace
Potřebuji se poradit ohledně toho, co se mi nyní děje
Chci doporučit, na jaké další služby se mohu obrátit pro pomoc
Potřebuji konzultovat záležitosti z oblasti sociální podpory (bydlení, práce, soc. dávky, …)

O službě

Služba bude k dispozici v období od 20.10. do 20.12.2020
Služba je poskytována bezplatně. Je možné ji využívat dlouhodobě. Po skončení (i dříve) možné pokračovat v konzultacích osobně přímo u nás v centru v Brně.
Podoba nabízené podpory: konzultace 55 min, 1x týdně (ale lze i méně často)
Konzultace jsou poskytovány po domluvě (prvním kontaktu) na konkrétní čas – nejsme telefonická linka fungující nepřetržitě.
Nejedná se o krizovou linku, v akutní krizi prosím volejte na krizové linky (kontakty zde) či se obraťte osobně na krizové centrum fungující nepřetržitě ve FN Brno (Psychiatrická klinika, Jihlavská 20).
Konzultace jsou vedeny psychologem/psycholožkou, konzultací nevzniká záznam ve zdravotnické dokumentaci, všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí.

Pro koho je služba určena?

Pro osoby převážně pobývající v Jihomoravském kraji, v produktivním věku.
Pro osoby se zkušeností s dlouhodobými psychickými potížemi, případně aktuálním zhoršením stavu, který nedosahuje intenzity nutnosti vyhledat krizovou péči (hospitalizaci apod.)
Osoby, pro které je aktuálně nedostupná jiná forma psychologické péče (např. zavřené služby, nedostatek financí, obavy z vycházení do společnosti, z důvodu nemoci nutnost pobytu v karanténě, velká vzdálenost služeb od místa bydliště). Konzultace z oblasti sociálního poradenství probíhají pouze přes email.

Přes jaký kanál bude služba poskytovaná?
Podle preferencí zájemce lze konzultace realizovat přes následující kanály:

Skype (volání nebo chat), Facebook messenger (volání nebo chat), telefon, Whereby odkaz

Jak postupovat, když mám zájem o konzultaci?

Napište nám zprávu na e-mail centrum.platan@tripitaka.cz či kontaktujte facebookovou stránku Centra Platan. Můžete také zavolat na tel. +420 601 327 803. Tímto způsobem si domluvíme termín první konzultace a požádáme Vás o vyplnění a zaslání zpět (sken/foto) 2 krátkých vstupních formulářů (tj. základní údaje o Vás pro evidenci podpořených osob v rámci projektu). Ty lze vyplnit i v našem centru osobně.